دختـــــــــر که باشی ...


هزار بار هم که بگوید:


دوستـــــــــــــــــــــت دارد ...


بازهم خواهی پرسی :


دوستــــــــــــــــم داری ....؟


 
و ته دلـــــــــت همیشه خواهد لرزید ...


دختر که باشی هرچقدرهم که زیبــــا باشی


نگران زیبـــاترهایی میشوی که شاید عاشــقش شوند ...


هروقت که صدایت میکند : خوشـــــــــگلم !!!


خدا را شکر میکنی که درچشمان او زیبایی ...


دســـــــت خودت نیست ...


دختــــــــــر که باشی ...


همه ی دیوانــــــــگی های عالم را بـــــــــلدی


tags:متن زیبا÷دلنوشته
3:46 | shahaB |

دلم آغوش آن نامحرمی را میخواهد که

 

 شرعی بودنش را فقط من میدانم و دلـم ...


tags:متن زیبا÷دلنوشته
3:45 | shahaB |تلخ تر از خود جدايی ها ...
آنجايی است كه بعدها آن دو نفر مدام بايد وانمود كنند ،


چيزی بينشان نبوده...


هيچ اتفاقی نيفتاده...از همديگر هيچ خاطره ای ندارند 


tags:متن زیبا÷دلنوشته
3:43 | shahaB |
دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد …


بــا آهنگــــی رومــــــانتیک...


چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو...


که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ...


دنیــای مــن کســــی ست...


که در آغـــــوشش جــان میدهــــم...


یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »


tags:متن زیبا÷دلنوشته
3:42 | shahaB |

 

"زن " نیستم


اگر زنانه پای عشقم نایستم


من از قبیله  "زلیخا "  آمده ام


آنقدر عشقت را جار میزنم


تا خدا برایم کف بزند!...


فرقی نمیکند فرشته باشی


یا آدم، یوسف باشی یا سلیمان !


قالیچه ی دل من


بدون اسم رمز نام  تو  پرواز نمیکند...


زنانه پای این عشق می ایستم


چون میدانم مردانه دوستم داری...


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
3:41 | shahaB |خدایــــــــــا دلم مرهمــے مـــےخواهد


از جنس ِ خـــــــــــــــودت


نزدیـــــــــڪـــ... بـــے خطـــــــر ..بخشنــــــــــده .... بـــے منتــ..


مـــےشود مرا در اغوش بگیرـــے؟tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:49 | shahaB |پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی


پــول گــرفــتــنــ از پــدر چــقــدر ســخــتــه …


پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی


۲ســال تــنــهــای  تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدر سـخـتـه…


پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی


دلــهــره ی شــغــل آیــنــده داشــتــنــ چــقــدر ســخــتــه …


پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی


از دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــر پــول چــقــدر ســخــتــه …


پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی


بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره …


پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی


خــوردنِ بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه


میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه …


جملات زیبا گیله مردtags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:44 | shahaB |
گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو


بی هیچ امیدی برای داشتنت !


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:39 | shahaB |رفتــآر ِ عــآشقـآنه ى ِ زَن رآ بــآیـ د اَز دلتنگـــیش فهـــمیـد !از شـــوق ِ بــى تــآبـیش بــرآى ِ دیــدآاااااار !


اَز حــس ِ كــودكــآنه اَش بــرآى ِ آغـــووووش !اَز خجــآلَتــش بــرآى ِ بــوووسـه  !زَن بـــى دَلیــل بـــَهــآنه نـمى گـــیرَدشــآید بهــآنه ى ِ دستـــان ِ گــرمى رآ دآردكـه دستــآنش رآ بگــیرد !!
tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:37 | shahaB |


اين روزها شيرهم راضيه با دمش بازي كني ولي با دلش نه!ميكشم . ميكشي . ميكشد ...


هر سه ميكشيم اما


او نازه تو را ...


تو دست از من ...


و من ...tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:32 | shahaB |
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﮑﻨﺪ..

ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩﻡ

ﺗﺎ ﺩﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻡ..

ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻢ..

ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ..

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ …tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:15 | shahaB |


محــــآل است ببخشم..


کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش می افتم..


گریه ام می گیرد..tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
2:13 | shahaB | 

حالم ... حال کودکیست که هر شب

سنجاق پیراهنش در تنش فرو میرود!!!

نمیتوانم دردم را به زبان بیاورم...


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
4:6 | shahaB |


♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هیچ زخمی خوب نمی شه...


یا جاش می مونه یا یادش...


♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥ ♥♥

♥♥♥


خدایا مرا ببخش برای داشتن

 

 کسی که ارزش نگاه کردنم نداشت


سرت فریاد زدم...
♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


روزی با خود فکر می کردم


که اگر تو را با غریبه ای ببینم


تمام شهر را به آتش خواهم کشید


اما حالا حتی حاضر نیستم


که یک کبریت روشن کنم ببینم تو کجایی....
♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


باد آورده را باد می برد.....


قبول...


اما تو که با پای خودت اومدی.....چرا؟؟؟ ♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


یک لبخند زیبا بسته بندی کرده ام...


برای روزی که اتفاقی تو را ببینم....


آنقدر تمیز می خندم که به خوشبختیم


حسادت کنی...
♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


دلم تنگ شده برای روزهای کودکی ام


که بهونه ی گریه کردنم یک عروسک بود...


نه یک آدم !!!
♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


این بود دنیایی که برای آمدنش به


شکم مادرم لگـد


می زدم ؟؟؟


لعنت به من........


ارزشش را نداشت....


ببخش مادرم...!♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


گفته بودم لب تر کنی برات میمیرم


اما نه در این حد که


لبانت را با لب های دیگری تر کنی...


♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


سر میز شام یک هو یاد تو می افتم


حلقه می زنند چشمانم اشک را


همه متعجب نگاهم می کنند


لبخند می زنم و می گوییم:...


چقدر داغ بود!


♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


طناب دار را به گردنم آویختند


گفتند : آخرین آرزو ؟


گفتم : دیدن یار ...


گفتند : خسته است،


راستش تا صبح طنابت را می بافته...


♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥


به خدا گفتم: خدایا تو که میدونستی تنهام میذاره


چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم؟؟؟


خدا گفت:اونجور که اون بهت گفت دوستت دارم


که منم باورم شد


♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
3:53 | shahaB |گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم !


زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟؟؟

اس ام اس فاز سنگین اردیبهشت ۹۲

الان که کلی حرف واسه گفتن داریم


 دیگه زنگ انشا نداریم . . !

 


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
3:50 | shahaB |
tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
6:38 | shahaB |
tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
6:30 | shahaB |گــاهــی 

آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد

مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد 
 
 
 
 

خواستے دیگـــه نبآشے ،

آفریــــــــن ...

چــ ـــه با ارآده

لعنَت به دبســـــتانـــے که تو از درســ ـــهاش ،

فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــےtags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
5:18 | shahaB |


سختــ استــ ببازیــ تمامــ احساســ پاکتــ را

و هنوز همــ نفهمیــ ... اصلا دوستتــ داشتــ ؟؟؟


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
5:16 | shahaB |


همیشه باید کسی باشد

 تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات

 بفهمد...

http://axgig.com/images/38930375558695047928.jpg

ســـــرد میشود روزهایـــت بی منـــ....


.الان داغـــــی نمیفهـــــمیـــ...

http://axgig.com/images/78483110773662588772.jpg

حكايت عجيبى ست رفتار ما آدمها

خدا مى بيند و فاش نمى كند

مردم نمى بينند و فرياد ميزنند...!!


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
5:7 | shahaB | 

از انسانها غمی به دل نگیر؛

زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند

زیرا به خود و به عشق خود

و به حقیقت خود شك دارند؛

پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته


باشند...!


**دکتر علی شریعتی**


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
5:3 | shahaB |گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص،

 برایت فریاد تجویز کند…


کاش می شد زندگی را هم عوض کرد٬


مثل «چایی» وقتی که سرد می شود…


دُنـبـال ِ کَـلاغـیْ می گـردَم ،

تا قـآرقـآرَش رآ بـه فـال ِ نـیـکْ بـگیـرَم ،

وقـتـی…

قآصـِدَکـْ ـهـا هـمـه لال انـد


صداقت؟…. یادش گرامى…

غیرت؟….. به احترامش یک لحظه سکوت…

معرفت؟….. یابنده پاداش میگیرد…

مرام؟….. قطعه ی شهدا …

عشق؟ ….. از دم قسط…

واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟آدمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد!


و اما...


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
4:59 | shahaB |


چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

و شاه بیت غزل های لال من شده ای

 چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض

جواب حسرت این چند سال من شده ای

هنوز نذر شب جمعه های من اینست

که اتفاق بیفتد حلال من شده ای

که اتفاق بیفتد کنارتان هستم

برای وسعت پرواز بال من شده ای

میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق

تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای

مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست

عجیب خواب قشنگی ست مال من شده ای...


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
4:50 | shahaB |


امروز به خــــیاط باشی  گفتم :

رخت دامــــادی من ، همچون بخــتم سیاه باشد 

زیر کت جلیقه بگذار ، طوری که وجـــدانم پیدا نباشد

کمی تنگ تر از معمول بدوز ، نباید احساسم به جــایی درز کند 

یقه ی پیراهنم بی دگمه باشد ، بغضم را باید قـــورت دهم 

و درست همان لحظه که مقابل آینه لباس دامادی ام را تجسم میکنم

و با "لبخند دروغین"خودم را برای بودن کنار دیگری "فریب"می دهم

به خـــــیاط گفتم :

وقتی کـه" عشــق " نداری ، دیگــر تفـــاوتی نمی کـند 

" بمـــانی و بگـــندی یا بــروی و بخــــندی "


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
4:48 | shahaB |


شیشه نازک احساس مرا دست نزن

چندشم می شود از لکه انگشت دروغ

آنکه می گفت که احساس مرا می فهمد

کو ؟ کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
4:44 | shahaB |


بــه چــشـمي اعـتـمـاد کــن که

بــه جــاي صـورت بـه ســيــرت تـــو مي نــگـــرد

بــه دلــــي دل بـســپــار کـه

جــاي خــالي برايــت داشـتــه باشــد و

 دســتــي را بــپــذيــر کـــه

 بــــاز شــــدن را بـهـتـــر از مـــشــت شـــدن بـلــد اســـت...


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
22:44 | shahaB |قول داده اَم…

گاهـــی

هَر اَز گاهـــی

فانـــوس یادَت را

میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم

خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره

میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم

اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…

خیالَت راحَت !


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
22:40 | shahaB |
ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ،

گـــلـــو درد بگـــیری …

و هـــمـــه بگـــویـــند

لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
22:38 | shahaB |


آخرش حرف حرف مردم شد . . .

من به درد تو نخوردم !

حقیقت این است : من فقط به درد مُردن میخورم و بس . . .


دلدادگی به من نیامده !


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
22:36 | shahaB |دوستای نیمباز خدافظ نیمباز با رفتن خوشحال میشن خیلیا دوستون دارم اگه بدی دیدید ببخشیدم صبرم تمام شد


دوستون دارم


tags:متن زیبا÷دلنوشته÷خاطرات÷غمگین÷عشق÷تلخ
16:10 | shahaB |